Danh sách tập
Season 20
783 - 6969
Season 1 Biển Đông 0 - 62
Season 2 Tiến vào Grand Line 63 - 77
Season 3 Gặp Chopper tại đảo Mùa Đông 78 - 92
Season 4 Tiến tới Alabasta 93 - 130
Season 5 Những giấc mơ - Hải tặc Zenny - Sương 131 - 143
Season 6 Đảo Trời 144 - 195
Season 7 Thoát khỏi pháo đài Naval & Băng hải tặc Foxy 196 - 228
Season 8 Water Seven 229 - 263
Season 9 Enies Lobby 264 - 336
Season 10 Thriller Bark 337 - 381
Season 11 Quần đảo Sabaody 382 - 407
Season 12 Nữ nhi quốc 408 - 421
Season 13 Impel Down 422 - 458
Season 14 Marineford 459 - 516
Season 15 Đảo người cá 517 - 578
Season 16 Punk Hazard 579 - 628
Season 17 Dressrosa 629 - 746
Season 18 Silver Mine 747 - 750
Season 19 Zou 751 - 782
Season 20 Whole Cakle Island 783 - 6969

Vua Hải Tặc Tập 824