One Piece Special

625,838 lượt xem
Danh sách tập
Thông tin
Bình luận
Tập
Đây là series One Piece ngoại truyện. Nội dung không liên quan đến TV Series (hơn 600 tập kia) và không gây ảnh hưởng cốt truyện chính. Special chủ yếu để kỷ niệm một sự kiện hoặc đi sâu vào thân thế của một nhân vật nào đó.