One Piece AMV - SUNRISE

7,943 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,494 video
                    Như bình minh phải bước ra từ bóng tối, họ, những con người đã từng trải qua những nỗi đau tăm tối, sẽ là những người mang bình minh cho thế giới này!
Ca khúc: Sunrise
Ca sĩ: Our Last Night