Attack on Titan season 2 「AMV」- Let You In

13,039 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,488 video
          ► Anime: Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) Season 2 
► Song: Defences - Let You In