Shingeki no Kyojin Season 3「AMV」- Darker

2,096 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,488 video
                    ➥ Anime: Attack on Titan Season 3 / Shingeki no Kyojin (進撃の巨人 Season 3)
http://vuighe.net/attack-on-titan

➥ Music: Blockheads - Because Of Me ♪