Naruto - Addicted

7,891 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,502 video
                    Anime • Naruto: Shippuden ( ナルト- 疾風伝 )
Music • Silver End - Addicted