Attack On Titan Season 2 「 AMV 」 - Dead To Me

7,192 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,502 video
                    Music: Sex Whales & Fraxo Dead To Me - https://goo.gl/Cn8Stz
Anime: Shingeki no Kyojin Season 2