Natsu & Gajeel Vs. Sting & Rogue - Fairy Tail「AMV」- Blame Me

2,683 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,400 video
                    ➤ Song: ♫ Project Vela - Blame Me ♫
➤ Anime: Fairy Tail