Shingeki no Kyojin Season 3「AMV」- Silver Lining

2,449 lượt xem
Vy Thanh Định
có 2,488 video
                    ►Anime: Shingeki no Kyojin Season 3
► Música/Song: Alesti - Silver Lining (feat. Rob Endling)